Kompetencje organów szkoły

Kompetencje

Organy szkoły:

  • Dyrektor (oraz Wicedyrektorzy),
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

Kompetencje organów szkoły określa Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski działają na podstawie przyjętych regulaminów.

  • Regulamin Rady Pedagogicznej,
  • Regulamin Rady Rodziców,
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulamin internatu
  • Regulamin warsztatów szkolnych
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )