O nas
Rekrutacja 2019/2020
Fotogalerie
Projekty Unijne
Wydarzenia
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Internat
Różne
Matura

bez__tytu__u ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 W SIENNIE

 27 – 350 Sienno. ul . Szkolna 41, tel./fax. 48 37 86 083, 48 37 86 028,

 NIP - 811- 12- 43 -566

  e – mail: zspsienno@gmail.com, www.zspsienno.witrynaszkolna.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Termomodernizacja Budynku Dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

 

PB290033

 P2120179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek szkoły przed termomodernizacją                                 Budynek szkoły po termomodernizacji

 

Budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie był budowany w latach 80 – tych. Od tego czasu prowadzono w nim tylko niezbędne remonty bieżące. Nie spełniał on aktualnych wymagań termicznych, gdyż był budowany według starych technologii. Ponadto obiekt ten jest ogrzewany przez nowoczesną kotłownię olejową wybudowaną w latach 90-tych. Korzyści ekologiczne z tytułu jej stosowania zostały zwiększone po dokonaniu termomodernizacji, na co wyraźnie wskazuje ekspertyza Zespołu Rzeczoznawców Budowlanych Polskiego Związku Inżynierów  i Techników Budownictwa i analiza porównawcza przeprowadzona w celu obliczenia efektu ekologicznego.  Wychodząc naprzeciw tym zaleceniom,  w roku 2009 dokonano pierwszego etapu termomodernizacji polegającego na wymianie starych drewnianych okien na ciepłe okna PCV oraz ociepleniu ściany północnej i południowej.

Dzięki pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz inicjatywy dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie udało się przeprowadzić inwestycję pod nazwą: 

  „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

  w Siennie – II etap” ( ocieplenie ścian zewnętrznych wschodniej i zachodniej ).

Całość zadania oszacowano na 1070813,07 złotych brutto. Udział środków własnych beneficjenta opiewał na kwotę 39598,07 złotych, co stanowi 36,73% zdania, natomiast inwestycję wykonano przy niewspółmiernym udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 68215,00,. co stanowi 63,27% inwestycji. Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie – II etap była wykonywana od dnia 12.06.2010 r. do dnia 14.08.2010 r. (zgodnie z protokołem odbioru robót).

Wykonawcą po procedurze przetargowej została Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana” z Radomia, która bardzo fachowo i sprawnie wykonała zadanie. Budynek dydaktyczny został ocieplony płytami styropianowymi o grubości 10, 5 i 2 cm, metodą lekko-mokrą, na którą położono 2mm tynk akrylowy w kolorze zielonym z elementami beżowymi. Całość zadania wynika nie tylko z planów rozwoju szkoły, ale również ze „ Strategii rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2008-2020”, w którym przyjęto cele strategiczne, operacyjne i działania: powiat lipski przyjazny środowisku, ochrona zasobów naturalnych powiatu oraz ochrona powietrza atmosferycznego poprzez systematyczne wprowadzanie przyjaznych środowisku technologii.

Tak więc młodzież ZSP w Siennie od września 2010 roku uczy się w budynku dydaktycznym w całości ocieplonym. Dzięki tym wszystkim działaniom osiągnięto efekt ekologiczny, polegający na zmianie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego z 0,65W/m2K na 0,24W/m2K. oraz znacznie zmniejszono zanieczyszczenia odprowadzane do atmosfery poprzez ograniczenie emisji niskiej na skutek zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło.

 

       Dyrektor Szkoły

 Wojciech Kaczorowski

BIP

 

bip

Centrum Edukacji Technicznej Hass

Prezentacje
Prezentacja szkoły

Dane adresowe

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Szkolna 41
27-350 Sienno

telefon_13


tel. 48 37 86 028

EMAIL36
Fundacja Oświatowa

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Zegar

 

anons
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )