O nas
Rekrutacja 2020/2021
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

 

 

Technikum, Szkoła Branżowa, Szkoła Policealna im. ks. mjr Stanisława Domańskiego

 

złóż podanie do szkoły

informacje dotyczące rekrutacji 2020/2021

 

 

Pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty

Pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty

UWAGA

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Siennie

z dnia 17.02.2021roku

w sprawie: posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 

 

I. Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2021r. na platformie Office 365 Teams, o godzinie 1500 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie zebranych.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej.

4. Temat szkoleniowy: Czy spotkanie jest możliwe? Funkcjonowanie uczniów w pandemii.

5. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu Rady Pedagogicznej – uchwała.

6. Organizacja Dnia Patrona Szkoły.

11. Sprawy różne.

II.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i e-dzienniku.

III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wojciech Kaczorowski

Uwaga Maturzyści

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

 

 

Do pobrania

Ogłoszenie

Uwaga.

Informacja o organizacji pracy ZST w Siennie ( nauczanie zdalne)

w okresie od 18.01.2021

 1. Wszystkie klasy - zajęcia odbywają się w formie zdalnej.
 2. Zajęcia lekcyjne realizowane są zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 3. Nauczyciele pracują zdalnie z domu  wg. planu lekcji.
 4. Zajęcia teoretyczne i praktyczne trwają 45 minut.
 5. Zajęcia w formie zdalnej realizowane są z wykorzystaniem aplikacji TEAMS na platformie Office 365.
 6. Internat nie pracuje.
 7. Dla uczniów klas I i II Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klas Technikum w okresie od 1 lutego br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nie przekraczającym 10 godzin w tygodniu. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych poinformują grupy o tych zajęciach.
 8. Zajęcia u pracodawców :

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 1. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest prowadzenie dla klas maturalnych konsultacji indywidualne lub w małych grupach.
 2. Biblioteka szkolna czynna w poniedziałek i środę, w godzinach od 800 do 1300 możliwość wypożyczeń książek z zachowaniem reżymu sanitarnego.
 3. Zajęcia na KKZ odbywają się zdalnie wg. planu umieszczonego na stronie internetowej szkoły.

Słuchacze, którzy potrzebują indywidualnych spotkań z prowadzącymi zajęcia, mogą przybyć na teren szkoły wg. ustalonego harmonogramu z zachowaniem zasad sanitarnych DDM ( dezynfekcja, dystans, maseczka ).

Słuchacze, którzy nie potrzebują indywidualnych konsultacji, pozostają w kontakcie elektronicznym, mailowym.

 

Dyrektor W. Kaczorowski

 

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Stacja Kontroli Pojazdów

CZYNNA:

Luty 2021 r.   Poniedziałek w godzinach: 9.00 – 12.00

Luty2021 r. Wtorek w godzinach:    9.00 – 12.00

Luty2021 r. Środa w godzinach:     9.00 – 12.00

Luty 2021 r. Czwartek w godzinach:  9.00 – 12.00

Luty 2021 r. Piątek w godzinach : 9.00 – 11.00

 

 

Oferta edukacyjna 2020/2021

 

 (kliknij w zdjęcie, aby pobrać ulotkę)

 

 

 

 

 

BIP

 

Zdjęcia do dokumentów online

Centrum Edukacji Technicznej Hass

Prezentacje

 

Prezentacja szkoły

Dane adresowe

 

Zespół Szkół Technicznych
ul. Szkolna 41
27-350 Sienno

telefon_13


tel. 48 37 86 028

EMAIL36
Wskazówki dojazdu

anons
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )