O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9 do Polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Technicznych w Siennie

 

 

Sienno, 18.05.2018

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że

     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Siennie z siedzibą przy ul Szkolnej 41, 27-350 Sienno, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie. Funkcję Inspektora ochrony danych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie pełni Pani Lidia Niedziela. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 662058095 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: zspsienno@gmail.com

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia na podstawie  pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat (jeżeli nie ma możliwości wskazania okresu przechowywania należy podać kryterium ustalania tego okresu np. do czasu wyłonienia zwycięscy konkursu, do czasu zakończenia rekrutacji).

 

Posiada Pani/Pan prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

2)      usunięcia danych osobowych;

3)      ograniczenia przetwarzania;

4)      prawo wniesienia sprzeciwu;

5)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (wybrać odpowiednio: wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy).

 

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozbawienie dodatkowych uprawnień pracowniczych, wypowiedzenie umowy o pracę i inne konsekwencje wynikające z kodeksu pracy (jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, należy wskazać ewentualne konsekwencje niepodania danych).

 

 

Dyrektor ZST w Siennie

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )