O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

  

 

 

 

 

 

W  Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Siennie

od 01stycznia 2012 roku  do  31grudnia 2013 roku  

 realizowany był projekt

Wykwalifikowany uczeń to inwestycja w przyszłość

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.             
      
Projektodawcą był powiat Lipski a realizacja odbywała się  w ZSP w Siennie.

Uczestnikami  byli uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej z terenów wiejskich powiatu lipskiego.
Koszty projektu to 1 478 000 zł., w tym wkład własny szkoły 192 880 zł. Celem głównym  projektu było nabycie nowych  kwalifikacji zawodowych przez 240 uczniów oraz podniesienie jakości pracy szkoły w latach 2011-2013. W ramach projektu nowe umiejętności i kwalifikacje uczniowie zdobywali na kursach w  zakresie obsługi koparko-ładowarki, wózków widłowych, spawacza, elektryka, pilarza, wizażysty, kucharza i kelnera.
Uzyskali  także prawo jazdy kat. T i kat. B. Wzrost jakości pracy szkoły nastąpił poprzez doposażenie biblioteki szkolnej i zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych. Nabyte umiejętności, współpraca z pracodawcami zwiększyła szanse na zatrudnienie i podniosła poczucie wartości uczniów. Zajęcia odbywały się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w okresie ferii  i wakacji. Uczniowie otrzymywali posiłki, pakiety edukacyjne i odzież do zajęć praktycznych. Wzbogacona oferta edukacyjna zwiększyła zainteresowanie środowiska szkolnictwem zawodowym. Szkoła stała się atrakcyjna wśród szkół powiatu lipskiego o czym świadczy wzrastający   nabór uczniów.

         

W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE BYŁY KURSY

 

aplauz,biznes,biznesmeni,dłonie,Fotografie,garnitury,grupy,klaskać w dłonie,klaszczące dłonie,kobiety,kobiety interesu,ludzie interesu,mężczyźni,oklaski,osoby,ściany,stroje biznesowe,ubiór biznesowy,uśmiechy,wdzięczność

 

·        KURS PRAWA JAZDY kat B

 

·        KURS WIZAŻU I STYLIZACJI

 

·        KURS OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH

 

·        KURS OPERATORA  KOPARKO-ŁADOWARKI

 

·        KURS OPERATORA PILARKI

 

·        KURS ELEKTRYKA

 

·        KURS PRAWA JAZDY kat T

 

·        KURS KUCHARZ-KELNER

 

·        KURS SPAWACZA METODĄ MIG-MAG