O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

OGŁOSZENIE

 o sprzedaży złomu użytkowego

 

 

     Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ogłasza sprzedaż złomu użytkowego

w postaci obrabiarek skrawających i dźwigników samochodowych.

 

Przedmiotem sprzedaży są  obrabiarki skrawające i dźwigniki  samochodowych  wycofane

 z eksploatacji ,uszkodzone, niekompletne. Obrabiarki można obejrzeć w Warsztatach Szkolnych

 w Siennie. Ul. Szkolna 41.

Cena minimalna netto:  0,85 zł

 Informacje udzielamy telefonicznie pod  nr 483786028 lub 483786670.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnej oferty, która powinna zawierać:

1.Imięi nazwisko , adres lub nazwę firmy z adresem  i nr telefonu.

2. Oferowaną cenę netto , Vat - obciążenie odwrotne.

3.Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.

 

Oferty  w zamkniętej kopercie z dopiskiem” Sprzedaż złomu użytkowego  . Nie otwierać przed dniem 08.11.2017 r.” można składać  w sekretariacie szkoły do dnia 07.11.2017 r. do godz.15.20.

Otwarcie ofert w dniu 08.11.2017 r. o godz. 10.00

Dane placówki oświatowej :

POWIAT LIPSKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

27 – 350 Sienno. Ul . Szkolna 41,

tel./fax. 48 37 86 028

NIP – 509-00-54-952

e – mail: zspsienno@gmail.com,

 www.zspsienno.bnx.pl

 

Każdy nabywca może złożyć jedną ofertę.

 

 

                                                                                                                                                              Dyrektor  szkoły

Wojciech Kaczorowski

Sienno, 25.10.2017

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )