O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum
Wybór oferty

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie                                            Sienno, 15 październik 2012r.

ul. Szkolna 41

27-350 Sienno

  

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

oznaczenie sprawy: EKST.0421.1.7.8.3.2012

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie  3 szkoleń grupowych i egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie w ramach projektu „Wykwalifikowany uczeń to inwestycja w przyszłość” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym przeprowadzenie szkolenia grupowego i egzaminu
z zakresu:

•„Kurs operator pił mechanicznych do ścinki drzew z elementami ochrony środowiska” dla 16 uczniów.

•„Kurs kucharz-kelner w małej gastronomii” dla 20 uczniów.

•„Kurs spawacz metodą MIG MAG” składającego się z dwóch edycji dla:

I edycja: 20 uczniów,

II edycja: 20 uczniów.   

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie zawiadamia zgodnie z postanowieniami art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,  że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą:

do Część nr 1: Kurs operator pił mechanicznych do ścinki drzew z elementami ochrony środowiska, została wybrana oferta „MAZ-MET” Zakład Transportu i Sprzętu, Ośrodek Szkolenia Kierowców

i Operatorów, Włodzimierz Mazur, ul. Sandomierska 26A 3 IIp., 27-400 Ostrowiec Św.

►do Część nr 2: Kurs kucharz-kelner w małej gastronomii, została wybrana oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko

►do Część nr 3: Kurs spawacz metodą MIG MAG, została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Usługowego HARISPAL, Paulina Szilistowska, ul. Br. Mieroszewskich 122B, 41-219 Sosnowiec

 

Oferta do Część nr 1: Kurs operator pił mechanicznych do ścinki drzew z elementami ochrony środowiska  „MAZ-MET” Zakładu Transportu i Sprzętu, Ośrodek Szkolenia Kierowców

i Operatorów, Włodzimierz Mazur z siedzibą przy ul. Sandomierska 26A 3 IIp., 27-400 Ostrowiec Św. w cenie brutto 17.440,00 zł. spełnia warunki określone w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz zgodnie z kryteriami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega wyborowi jako oferta najkorzystniejsza. 

Oferta do Część nr 2: Kurs kucharz-kelner w małej gastronomii  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, z siedzibą przy ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko w cenie brutto 17.360,00 zł. spełnia warunki określone w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega wyborowi jako oferta najkorzystniejsza. 

Oferta do Część nr 3: Kurs spawacz metodą MIG MAG  Przedsiębiorstwa Usługowego HARISPAL, Paulina Szilistowska, z siedzibą przy ul. Br. Mieroszewskich 122B, 41-219 Sosnowiec
w cenie brutto 68.800,00 zł. spełnia warunki określone w  Specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz zgodnie z kryteriami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega wyborowi jako oferta najkorzystniejsza. 

 

   Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty oraz przyznana ich ofertom punktacja:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena ofertowa brutto z podatkiem VAT

Liczba pkt. w kryterium cena (max.100)

Część nr 1: Kurs operator pił mechanicznych do ścinki drzew z elementami ochrony środowiska

1

„MAZ-MET” Zakład Transportu i Sprzętu, Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów, Włodzimierz Mazur, ul. Sandomierska 26A 3 IIp., 27-400 Ostrowiec Św.

17.440,00 zł.

100

Część nr 2: Kurs kucharz-kelner w małej gastronomii

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko

17.360,00 zł

100

2

Restauracja MARS, Alicja Łygan, ul. Zwoleńska 2, 27-300 Lipsko

38.800,00 zł

45

Część nr 3: Kurs spawacz metodą MIG MAG

1

SANNORT Sp. z o.o., ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz

195.560,00 zł

36

2

Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL, Paulina Szilistowska, ul. Br. Mieroszewskich 122B, 41-219 Sosnowiec

68.800,00 zł

100

3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko

127.100,00 zł

55

4

INNOVASPAL Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Św.

89.025,00 zł

78

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                                                                             Wojciech Kaczorowski

 

                                                                                                                                              Sienno dnia 23.07.2012 r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

ul. Szkolna 41,

27-350 Sienno

tel.  48 37 86 083, 48 3786670 fax. 48 37 86 028,

e-mail: zspsienno@gmail.com,

www.zspsienno.witrynaszkolna.pl

 ZSP: 247/2011/2012

 

        

                  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz.427 i Nr 82, poz.560), zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

 

WYKONAWCY

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Nazwa firmy

Cena

Anna Grzyb

INTEGRA

ul. Botaniczna 13

26 – 600 Radom

brutto

334. 846, 71zł

VAT

62. 613, 61 zł

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe

BUDREM

ul. Witosa 80

25 – 561 Kielce

brutto

327. 148, 60

VAT

61. 174, 13 zł

ARKADA – KOD

Jan Powierski

Dariusz Nadolny sp. j.

ul. Witosa 7B

86 – 100 Świecie

 

brutto

360. 926, 10 zł

VAT

67. 490, 25 zł

DOM – PLAST sp. j.

Zbigniew Kopała i wspólnicy

ul. Kilińskiego 22 H

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

brutto

336. 305,83 zł

VAT

62 .886, 46 zł

Mega Plast Sp. z o. o

ul. Miętowa 3

20 – 387 Lublin

brutto

 

405. 429, 39 zł

 

 

VAT

 

75. 812, 00 zł

 

 

        Komisja po sprawdzeniu ważności załączonych dokumentów do ofert przystąpiła do wyboru. Czynnikiem decydującym była cena zaoferowana przez firmy biorące udział  w przetargu.

 

Ze względu na najniższą cenę została wybrana firma:

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe

BUDREM

ul. Witosa 80

25 – 561 Kielce

Cena  ofertowa:   327  148, 60 zł - brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

                                          

                                                                                                                                                          Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                       Wojciech Kaczorowski

Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych

                                                                                                          Sienno dnia 21.06.2012 r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

ul. Szkolna 41,

27-350 Sienno

tel.  48 37 86 083, 48 3786670 fax. 48 37 86 028

e-mail: zspsienno@gmail.com,

www.zspsienno.witrynaszkolna.pl

 

 ZSP: 212/2011/2012

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz.427 i Nr 82, poz.560), zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

 

  • Część nr 1: Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”
  • Część nr 2: „Sieć cieplna i c.w.u. z rur preizolowanych realizowana w ramach termomodernizacji budynku Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.”

 

WYKONAWCY

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Nazwa firmy

Część pierwsza

Część druga

Anna Grzyb

INTEGRA

ul. Botaniczna 13

26 – 600 Radom

brutto

365 684,20 zł

brutto

nie dotyczy

VAT

68 379,97 zł

VAT

nie dotyczy

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe

BUDREM

ul. Witosa 80

25 – 561 Kielce

brutto

360 488,34 zł

brutto

nie dotyczy

VAT

67 408,39 zł

VAT

nie dotyczy

ARKADA – KOD

Jan Powierski

Dariusz Nadolny sp. j.

ul. Witosa 7B

86 – 100 Świecie

 

brutto

387 597,83 zł

brutto

nie dotyczy

VAT

72 477,64 zł

VAT

nie dotyczy

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe REMAR

Rafał Makowski

ul. Brandta 48

26 – 505 Orońsko

brutto

412 097,31 zł

brutto

132 480,46 zł

VAT

77 058,85 zł

VAT

24 772,77 zł

DOM – PLAST sp. j.

Zbigniew Kopała i wspólnicy

ul. Kilińskiego 22 H

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

brutto

337 325,18 zł

brutto

nie dotyczy

VAT

63 077,07 zł

VAT

nie dotyczy

Konsorcjum firm

DACH – BUD

Zakład Budowlano – Remontowy

Janusz Gregorczyk i Marian Pietrasik

ul. Lubelska 69/71

26 – 600 Radom

 

BUDOPOL sp. z.o.o

ul. Śniadeckich 1/21

26 – 600 Radom

 

 

brutto

 

 

VAT

 

 

609 709,99 zł

 

 

114 010,81 zł

 

 

brutto

 

 

VAT

 

 

104 401,31 zł

 

 

19 522,20 zł

 

Komisja po sprawdzeniu ważności załączonych dokumentów do ofert przystąpiła do wyboru. Czynnikiem decydującym była cena zaoferowana przez firmy biorące udział w przetargu.

 

Komisja odrzuciła ofertę firmy:

 

  • DOM – PLAST sp. j.  ,  Zbigniew Kopała i wspólnicy,

          ul. Kilińskiego 22 H

          27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

 Uzasadnienie :

 

Niezgodność z książką przedmiarów i kosztorysem ofertowym mająca wpływ na cenę :

 

Wskazano w kosztorysie ofertowym

Powinno być

Poz. 23 szkło płaskie walcowane zbrojone

 

Poz.23 d.4 Obudowa metalowych świetlików dachowych płytami poliwęglanowymi pięciokomorowymi grub. 16mm łączonych profilami aluminiowymi w technologii systemowej.

 

  • Konsorcjum firm ,

            DACH – BUD Zakład Budowlano – Remontowy

            Janusz Gregorczyk i Marian Pietrasik ,  ul. Lubelska 69/71

            26 – 600 Radom

 

            BUDOPOL sp. z.o.o ,ul. Śniadeckich 1/21

      26 – 600 Radom

 

          Uzasadnienie :

 

                   Niezgodność z książką przedmiarów i kosztorysem ofertowym mająca wpływ na cenę:

 

Wskazano w kosztorysie ofertowym

Powinno być

Część I

Poz.23 d.4 Szklenie metalowych świetlików dachowych szkłem zbrojonym 6-7 mm na zakład z okitowaniem, powierzchnia szyby 1,2 m2

 

 

Część II

Brak od poz. 1.1 t.j. roboty ziemne do 2.3 montaż punktów stałych …włącznie

Część I

Poz.23 d.4 Obudowa metalowych świetlików dachowych płytami poliwęglanowymi pięciokomorowymi grub. 16mm łączonych profilami aluminiowymi w technologii systemowej.

 

Część II

Poz.1.1  t.j. roboty ziemne…. do 2.3 montaż punktów stałych preizolowanych…włącznie

 

Ze względu na najniższą cenę została wybrana firma:

 

dla części I

 

 Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe

 BUDREM

 ul. Witosa 80

 25 – 561 Kielce

 

cenę ofertową: 360 488,34 zł brutto

 

oraz dla części II

 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe REMAR

Rafał Makowski

ul. Brandta 48

26 – 505 Orońsko

 

cenę ofertową: 132 480,46 zł brutto


Uzasadnienie wyboru:

Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

 

 

Sporządził -Roman Markiewicz                                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                       Wojciech Kaczorowski

Przeprowadzenie szkoleń grupowych

Bez__tytu__u

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie                                                                                                      Sienno, 23 luty 2012r.

ul. Szkolna 41

27-350 Sienno

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

oznaczenie sprawy: EKST.0421.1.7.8.1.2012

 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych i egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie w ramach projektu „Wykwalifikowany uczeń to inwestycja w przyszłość” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część nr 1: Kurs operatorów wózków widłowych; Część nr 2: Kurs elektryka.

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie zawiadamia zgodnie z postanowieniami art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie

 

przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą:

 

►do Część nr 1: Kurs operatorów wózków widłowych, została wybrana oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko

 

►do Część nr 2: Kurs elektryka, została wybrana oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko

 

 

 

Oferta do Część nr 1: Kurs operatorów wózków widłowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, z siedzibą przy ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko w cenie brutto 20 500,00 zł. spełnia warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega wyborowi jako oferta najkorzystniejsza. 

 

Oferta do Część nr 2: Kurs elektryka Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, z siedzibą przy ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko w cenie brutto 32 797,50 zł. spełnia warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania, oraz zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega wyborowi jako oferta najkorzystniejsza. 

 

 Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty oraz przyznana ich ofertom punktacja:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

  

 

Cena ofertowa brutto z podatkiem VAT

 

Liczba pkt. w kryterium cena (max.100)

 

Część nr 1: Kurs operatorów wózków widłowych

 

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsk0

20 500,00 zł.

100

 

 

2

 

 

PPUS „KMP”Marcin Piotrowski , ul. Łąkowa 66, Radom, biuro: ul. Traugutta 20a, Radom

           10 800,00 zł.

Oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust.3 ustawy Pzp

Część nr 2: Kurs elektryka 

1

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko

32 797,50 zł.

100

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły

 

/Wojciech Kaczorowski/

 

  

 

Opracował: Wiesław Cieślak

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )