O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Działanie 10.3 – doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

w ramach realizacji projektu nr: RPMA.10.03.01-14-4069/16 pt. „ Mobilność edukacyjna i zawodowa uczniów”

 

 

 

Sienno, 17.11.2016 r.

 

Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno
 na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu spawacza metodą MIG MAG i egzaminu dla 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie w ramach projektu „Mobilność edukacyjna i zawodowa uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [EKST.042.2.3.6A.1.2016] udziela następujących wyjaśnień:

 

Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dot. przeprowadzenia kursu spawacza MIG-MAG i egzaminu, tzn. jaki dokładnie ma być przeprowadzony kurs , ponieważ w SIWZ pkt. IV podana liczba godzin przypadająca na 1 uczestnika wynosi 150 godz. W tym 30 godz. teoretycznych i 120 godz. praktycznych. Ilość godzin nie zgadza się z ilością jaka powinna przypadać na 1 uczestnika biorącego udział w szkoleniu ”Spawacz MIG-MAG (są to dwie różne metody czyli dwa różne kursy), powinna wynosić 280 zgodnie z wytycznymi IS.
W związku z czym prosimy o wyjaśnienie czy została błędnie sformułowana nazwa szkolenia czy błąd w liczbie godzin przypadającego na 1 uczestnika.

 

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że zgodnie z rodz. IV. W SIWZ,
pkt. 2,  ppkt. 5 „Szkolenie ma przygotować uczestników do pracy na stanowisku spawacza metodą MAG-135.”

Szkolenie dotyczy metody MAG -135.

 

 

 

                                                               / mgr Wojciech Kaczorowski/

                                                                    /Dyrektor/

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )