O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

Sienno,  08.11.2016

 

PROTOKÓŁ

 

         Protokół Komisji z przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy ZSP w Siennie,  ul. Szkolna 41 w ilości 160000 l, powołanej przez Dyrektora Szkoły zarządzeniem nr 8/2016/17 z 17.10.2016. w składzie:

 

  1. Markiewicz Roman  -  przewodniczący
  2. Kulczak Małgorzata
  3. Niebrzydowski Dariusz

O godzinie 11ºº komisja przystąpiła do otwarcia ofert w kolejności takiej jak były przyjmowane w sekretariacie szkoły.

 

Do przetargu przystąpiły  firmy:

 

 1. „PETROJET” Sp. z o.o.

26-670 Pionki

Kieszek 52

cena: 2,60 zł./litr brutto

          2,11zł./litr netto

2. KONKRET Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Mariańskiego 36

cena: 2,59zł./litr brutto

          2,11zł./litr netto

 

Komisja po sprawdzeniu ważności załączonych dokumentów do ofert

przystąpiła do wyboru. Czynnikiem decydującym była cena zaoferowana przez firmy biorące udział w przetargu.

Ze względu na najniższą cenę sprzedaży tj. 2,59 zł. brutto za litr została wybrana firma:

 

KONKRET Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Mariańskiego 36

 

  Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

Działając na podstawie art.26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 – tekst jedn. ze zm.)  wzywa się do złożenia dokumentów.

 

 

   

 

                                                                                                            Zatwierdzam:

 

                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

 

                                                                                                                          mgr Wojciech Kaczorowski

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )