O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

 

 

EKST.042.2.3.6.2016

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Działanie 10.3 – doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

w ramach realizacji projektu nr: RPMA.10.03.01-14-4069/16 pt. „ Mobilność edukacyjna i zawodowa uczniów”

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI - poniżej 209 000 Euro

 

 

na realizację 6 kursów grupowych i egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie w ramach projektu „Mobilność edukacyjna i zawodowa uczniów” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
opis dokumentutypdata

Specyfikacja

doc24-10-2016[ Pobierz ]
244 kB

Załącznik nr1 do SIWZ

docx24-10-2016[ Pobierz ]
91 kB

Załącznik nr2 do SIWZ

docx24-10-2016[ Pobierz ]
70 kB

Załącznik nr3 do SIWZ

docx24-10-2016[ Pobierz ]
55 kB

Załącznik nr4do SIWZ

docx24-10-2016[ Pobierz ]
66 kB

Załącznik nr5 do SIWZ

docx24-10-2016[ Pobierz ]
66 kB

Załącznik nr6 do SIWZ

docx24-10-2016[ Pobierz ]
45 kB

Załącznik nr7 do SIWZ

docx24-10-2016[ Pobierz ]
47 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )