O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Działanie 10.3 – doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

w ramach realizacji projektu nr: RPMA.10.03.01-14-4069/16 pt. „ Mobilność edukacyjna i zawodowa uczniów”

 

EKST.042.2.3.3.7.2.2016                                                                                 Sienno, 02.11.2016r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 7/2016
EKST.042.2.3.7.2016 dotyczącego usługi polegającej na zakupie i dostarczeniu cateringu w ramach projektu RPMA.10.03.01-14-4069/16.

 Wybrano ofertę:

Łygan Alicja Restauracja

„Pod Pretekstem MARS”

Ul. Zwoleńska 4, 27-300 Lipsko

 - wartość przedmiotu zamówienia brutto: 17 949,00 ( słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć zł, 00/100 gr.)

 

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena, liczba uzyskanych punktów:100 pkt.

 

W postępowaniu zostały złożone oferty:

1) Up HOTEL S.C.

ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra – cena: wartość brutto - 27 900,00 zł,

2) PIEPRZ I SÓL Elżbieta Potocka

ul. Rosłońskiego 1, 27-400 Ostrowiec Św.- cena: wartość brutto - 18 135,00 zł.

                                                                                             

/mgr Wojciech Kaczorowski/

 

             /Dyrektor/

Otrzymują:

  1. Alicja Łygan

Restauracja Pod Pretekstem Mars

Ul. Zwoleńska 4, 27-300 Lipsko,

  1. Up HOTEL S.C.

ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra,

  1. PIEPRZ I SÓL Elżbieta Potocka

ul. Rosłońskiego 1, 27-400 Ostrowiec Św.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )