O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                                                      Sienno dnia 11.09.2013 r.

27-350 Sienno

Ul. Szkolna 41

 ZSP: 13/2013/2014

                                         

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz.427 i Nr 82, poz.560), zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie

 

WYKONAWCY

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

1.„KONKRET” Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Mariańskiego 36

cena: 3,49zł./litr brutto

          2,84zł./litr netto

2.„PETROLIS” Sp. z o.o.

26-700 Zwoleń

ul. Władysława Jagiełły 10a/204

cena: 3,48zł./litr brutto

          2,83zł./litr netto

 

 

Komisja po sprawdzeniu ważności załączonych dokumentów do ofert przystąpiła do wyboru. Czynnikiem decydującym była cena zaoferowana przez firmy biorące udział w przetargu.

Ze względu na najniższą cenę sprzedaży tj. 3,48zł. brutto za litr została wybrana firma:

 

„PETROLIS” Sp.z o.o.

26-600 Zwoleń

ul. Władysława Jagiełły 10a/204

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

 

                                                                                                                                                                       Dyrektor  

 

                                                                                                   Wojciech Kaczorowski

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )