O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                                                                                                                          Sienno dnia 20.10.2015 r.                                                                                         

27-350 Sienno

Ul. Szkolna 41

ZSP: 50/2015/2016

                                         

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz.427 i Nr 82, poz.560), zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie

 

WYKONAWCY

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  

1.„PETROJET” Sp. z o.o.

26-670 Pionki

Kieszek 52

cena: 2,35 zł./litr brutto

          1,91zł./litr netto

2. KONKRET Sp. Z o.o.

26-600 Radom

ul. Mariańskiego 36

cena: 2,48zł./litr brutto

          2,02zł./litr netto

3.PH „ PADER ”Sp z o.o.

01-242 Warszawa

Al. Prymasa Tysiąclecia 46

cena: 2,56zł./litr brutto

          2,08zł./litr netto

 

Komisja po sprawdzeniu ważności załączonych dokumentów do ofert przystąpiła do wyboru. Czynnikiem decydującym była cena zaoferowana przez firmy biorące udział w przetargu.

Ze względu na najniższą cenę sprzedaży tj. 2,35 zł. brutto za litr została wybrana firma:

 

„PETROJET” Sp. z o.o.

26-670 Pionki

Kieszek 52

 

  Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

Dyrektor                  

 

Wojciech Kaczorowski

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )