O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum
Budrem-wyjaśninie

        

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

27 – 350 Sienno. ul . Szkolna 41,

tel./fax. 48 37 86 083, 48 37 86 028,

  NIP - 811- 12- 43 -566

                   e – mail: zspsienno@gmail.com, www.zspsienno.witrynaszkolna.pl

    

 

                                                                                                                    Sienno, 17.07.2012

 

ZSP- 243/2011/12

 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie w sprawie przetargu.

 

 

                                                                            Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe

                                                                           „ Budrem” Spółka z o.o.

                                                                            Kielce

                                                                           ul. Witosa 80

 

   

       W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przetargu: „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”, wyjaśniam co następuje:

 

W związku z tym, że przedmiar robót nie precyzuje ilości komór dla profili aluminiowych, nie możemy wskazać ich liczby.

Okna powinny być wykonane z przegrodą termiczną oszklonych szybą zespoloną, niskoemisyjną z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem – szyba 4/16/4 mm, U równe lub mniejsze od 1.1 W/m2 z obróbką osadzenia, kolor brąz RAL 8014.

                                

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe „ Budrem” Spółka z o.o. Kielce

                                                                                                                    Sienno, 11.07.2012

 

ZSP- 241/2011/12

 

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie w sprawie przetargu.

 

 

                                          Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe

              „ Budrem” Spółka z o.o.

Kielce

ul. Witosa 80

 

   

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie przetargu: „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”, wyjaśniam co następuje:

 

Ad.1. i Ad.2.

Profil aluminiowy i okna mają być zgodne z przedmiarem robót.

 

Ad.3.

Odległość od nadproża do sufitu przy bramach segmentowych wynosi 90 cm.

 

Ad.4.

Zamawiający w kosztorysie nie uwzględnił demontażu lamp sufitowych, ale jeśli będą przeszkadzały zdemontuje je we własnym zakresie.

 

Ad.5.

Poliwęglan ma być dokręcony do pozostawionej konstrukcji, tak aby spełniał swoją funkcję, wkręty mogą być widoczne od środka.

 

Ad.6.

Nie są zrobione obliczenia statyczne konstrukcji stalowej świetlika dla śniegu, wiatru, wody.

 

Ad.7.

Wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną.

 

Ad.8.

U dla całych bram zewnętrznych rolowanych ma być równe lub mniejsze od 2,60W/m2K. Przeszklenie ma być na długości 2,50m – jedno okienko w poziomie 2,50m. W poz.16,17 jest U dla całych drzwi, a powinno być U dla całych bram.

 

Ad.9.

Nie dopuszcza się wykonania bram stalowych zamiast aluminiowych.

 

Termomodernizaja budynku warsztatów szkolnych

Sienno dn.12.06.2012 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

27-350 Sienno, ul. Szkolna 41

tel. 048/37 86 083 lub 4837 86 670

e-mail: zspsienno@gmail.com,

www.zspsienno.witrynaszkolna.pl

ZSP 204/ 2011/2012

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe

                                                                                                 „BUDREM” Spółka z o.o.

                                                                                                25-561 Kielce

                                                                                              Ul. Witosa 80

 

 

WYJAŚNIENIE

Dotyczy  przetargu:

 „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

 

Odpowiedź na pytanie:

Nr 1 – wyjaśnienie w załączniku nr 9 „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” str. 2 i 3. punkt 2.

Nr 2 – do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Nr 3 – okna drewniane przeznaczone do wykucia są typu zespolonego.

 

 

 

                                                                                                  Z poważaniem:

                                                                                                  Dyrektor szkoły

                                                                                                    Wojciech Kaczorowski

„Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie”

Sienno dn.18.06.2012 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

27-350 Sienno , ul. Szkolna 41

tel. 048/37 86 083 lub 4837 86 670

e-mail: zspsienno@gmail.com,

www.zspsienno.witrynaszkolna.pl

ZSP 211/ 2011/2012

 

ARKADA-KOD Sp. j.

86-100 ŚWIECIE

ul. Witosa 7B

                                                                                                                                           

 

 

WYJAŚNIENIE

Dotyczy  przetargu :

 „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

 

 

Odpowiedź na pytanie :

Ad. 1 – Bramy rolowane o wys. panela do 10 cm i U dla całych drzwi równe lub mniejsze od 2,60 W/m2 K

Ad. 2 – Bramy segmentowe maja być wykonane z paneli aluminiowych .U dla całych drzwi równe lub mniejsze od 2,60 W/m2 K

Ad. 3 – Tak , należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Ad.4 Brak rysunków , zdjęcia wysłane poczta elektroniczną.

 

 

                                                                                                 Z poważaniem:

                                                                                                  Dyrektor szkoły

                                                                                                    Wojciech Kaczorowski

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )