O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

 

EKST.042.2.3.12.2016                                                                                           Sienno, 22.12.2016r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2016

dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8

ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

 

W związku z realizacją projektu nr: RPMA.10.03.01-14-4069/16 pt. „Mobilność edukacyjna
i zawodowa uczniów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAMAWIAJACY

Powiat Lipski/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

ul. Szkolna 41,

27-350 Sienno

 

kieruje zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie pakietów edukacyjnych i książek  w ramach projektu.

                     

Opis przedmiotu zamówienia: pakiety edukacyjne
opis dokumentutypdata

 pakiety edukacyjne

doc22-12-2016[ Pobierz ]
144 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )