O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Działanie 10.3 – doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

w ramach realizacji projektu nr: RPMA.10.03.01-14-4069/16 pt. „ Mobilność edukacyjna
i zawodowa uczniów”

 

EKST.042.2.3.1.2017                                                                                       Sienno, 07.03.2017 r.

 

 

  1. 1.      Zamawiający:     Zespół szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie,

ul. Szkolna 41; 27-350 Sienno,

strona http://www.zspsienno.witrynaszkolna.pl

godziny urzędowania: 7:30 ÷ 15:30.

 

  1. 2.      Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z realizacją projektu „Mobilność edukacyjna
i zawodowa uczniów”

 

  1. 3.      Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu uczestników projektu na Politechnikę Warszawską w Warszawie realizowanej w ramach projektu ,,Mobilność edukacyjna i zawodowa uczniów”” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegóły oferty

Pliki do pobrania

 

opis dokumentutypdata

Przewóz uczniów

 

docx07-03-2017[ Pobierz ]
79 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )