O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu
 Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe
 Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

EKST.042.2.3.3.2016                                                                                              Sienno,11.10.2016r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016

dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8
ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jedn. - Dz. U.
Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r., ze zmianami).

 

 

W związku z realizacją projektu Nr: RPMA.10.03.01-14-4069/16 pt. „Mobilność edukacyjna
i zawodowa uczniów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

ZAMAWIAJACY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

Ul . Szkolna 41

27-350 Sienno

kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie elektronarzędzi  do pracowni technologa robót wykończeniowych w   ramach projektu.  

Elektronarzędzia

opis dokumentutypdata

Plik  do pobrania

 

doc12-10-2016[ Pobierz ]
234 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )