O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów budowlanych  ramach projektu.  

 

EKST.042.2.3.4.2016                                                                                              Sienno, 11.10.2016r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016

dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8
ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jedn. – Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
).

 

 

W związku z realizacją projektu Nr: RPMA.10.03.01-14-4069/16 pt. „Mobilność edukacyjna
i zawodowa uczniów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

ZAMAWIAJACY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

ul . Szkolna 41

27-350 Sienno

kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów budowlanych  ramach projektu.  

 

Materiały budowlane

 

 

opis dokumentutypdata

Pliki do pobrania

 

doc13-10-2016[ Pobierz ]
268 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )