O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

 

 

 

 

Działanie 10.3 – doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

w ramach realizacji projektu nr: RPMA.10.03.01-14-4069/16 pt. „ Mobilność edukacyjna i REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

zawodowa uczniów”

 

 

EKST.042.2.3.3.6.2.2016                                                                                                             Sienno, 28.10.2016r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadamiam, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego nr 6/2016
EKST.042.2.3.6.2016 dotyczącego usługi polegającej na zakupie i dostarczeniu sprzętu multimedialnego w ramach projektu RPMA.10.03.01-14-4069/16

 

wybrano ofertę:

NETKOM

Przemysław Rafałowski

Salon Komputerowy

„POWER KOMPUTERY”

 

 - wartość przedmiotu zamówienia brutto: 35 975,00 ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewię

ćset siedemdziesiąt pięć zł, 00/100 gr.)

 

Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena, liczba uzyskanych punktów:100 pkt.

 

 

 

 

 

W postępowaniu nie złożono innych ofert.

 

 

                               

                      /mgr Wojciech Kaczorowski/

                                                                 /  Dyrektor/

                                                                                               

 

 

Otrzymują:

  1. NETKOM

      Przemysław Rafałowski

      Salon Komputerowy

     „POWER KOMPUTERY”

Ul. Polna 17 A, 27-400 Ostrowiec Św.

 

 

 

 

 


Mobilność edukacyjna i zawodowa uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )