O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

Sienno, 13.07.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Technicznych w Siennie”

 

 

            W w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 10.07.2020 godz.10.00 (tj. do terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu, zamieszczonym na stronie zamawiającego) złożono 1 ofertę. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10.07.2020 godz. 11.00.

Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniach od 10.07.2020 do 13.07.2020 dokonano ostatecznej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz dokonano oceny ofert zgodnie z kryterium zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

GRUPA WĘCŁAWOWICZ Jacek Tomasz Węcławowicz

31-027 KRAKÓW

UL.ŚW.TOMASZA 27

 

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ . Cena wybranej oferty, wynosi: 150 000,00 zł brutto i mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Dyrektor Szkoły

Wojciech Kaczorowski

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )