O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Siennie

 

z dnia 17.02.2021roku

 

w sprawie: posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

 

I. Zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2021r. na platformie Office 365 Teams, o godzinie 1500 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie zebrania i przywitanie zebranych.

 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku.

 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej.

 

4. Temat szkoleniowy: Czy spotkanie jest możliwe? Funkcjonowanie uczniów w pandemii.

 

5. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu Rady Pedagogicznej – uchwała.

 

6. Organizacja Dnia Patrona Szkoły.

 

11. Sprawy różne.

 

II.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i e-dzienniku.

 

III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wojciech Kaczorowski

 

Zarządzenie nr 11 w sprawie: posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

Zarządzenie nr 9 w sprawie: posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

Zarządzenie nr 8  w sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników ZST Sienno

 

Zarządzenie Dyrektora nr 7 w sprawie powołania Komisji Przetargowych

 

Zarządzenie nr 6/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Siennie

z dnia 23.11.2020roku w sprawie: posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

 

Zarządzenie Dyrektora nr 11 w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów.

 

 

Zarządzenie Dyrektora nr 10 w  sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie Dyrektora ZST w Siennie z dnia 26.10.2020

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )