O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

Wyniki egzaminów zawodowych

Rok szkolny 2017/18   sesja styczeń- luty   2018

Kwalifikacja

Liczba uczniów przystępujących

 

Liczba uczniów , którzy zdali egzamin

 z części

Zdawalność w %

 

pisemnej

Średni   wynik

 

praktycznej

Średni wynik

 

 

całości

 

szkoła

 

mazowieckie

 

kraj

 
 

A.32  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

12

12

97,33

12

95,75

12

100

 71

70

 

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

9

9

93

9

98,67

9

100

67

78

 

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

10

9

72,30

10

98

9

90

62

82

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

15

15

78,33

15

84.93

15

100

70

95

 

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

4

4

75,25

4

94,75

4

100

78

94

 

T.07  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich- Szkoła Policealna

1

 

-

-

0

66

0

0

51

72

 

T.08 T. 08 Prowadzenie   gospodarstwa agroturystycznego- Szkoła Policealna

1

 

-

-

0

18

0

0

80

74

 

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy- Szkoła Policealna

7

7

81,71

1

54,86

1

14

33

45

 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej- KKZ

 

33

31

79,42

33

100

31

94

85

87

 

M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych - KKZ

7

7

86,29

7

92,86

7

100

100

100

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018 sesja czerwiec- lipiec   2018

 

Kwalifikacja

Liczba uczniów przystępujących

 

 

Liczba uczniów , którzy zdali egzamin z części

Zdawalność w %

 

  pisemnej

Średni wynik

 

praktycznej

Średni wynik

 

 

całości

 

szkoła

 

mazowieckie

 

kraj

 
 

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

 

18

16

68,61

18

82,44

18

100

 72

81

 

A.31 Zarzadzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 

15

14

85,60

10

76,27

10

67

81

75

 

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

4

4

84

3

75,75

3

75

78

83

 

M.12  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

15

15

71,13

15

95,53

15

100

96

85

 

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy – Szkoła Policealna

2

1

63

1

74

1

50

30

46

 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej- KKZ

 

29

29

82,84

27

91,86

29

100

94

92

 

T.07  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

Szkoła Policealna

1

 

-

-

1

49

0

0

48

50

 

T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Szkoła Policealna

 

1

-

-

1

88

1

100

95

91

 

 

 

 

Rok szkolny 2016/17   sesja styczeń- luty   2017

 

Kwalifikacja

Liczba uczniów przystępujących

 

Liczba uczniów, którzy zdali egzamin

 z części

Zdawalność w %

 

pisemnej

Średniwynik

 

praktycznej

Średni wynik

 

 

całości

 

szkoła

 

mazowieckie

 

kraj

 
 

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

9

9

89,44

9

90,67

9

100

 100

98,86

 

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

17

17

87,47

13

84

13

81,25

50

57,07

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

10

10

87,20

10

99,40

10

100

79

89,88

 

A.32  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

8

8

95,63

8

97,75

8

100

66

70,71

 

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

10

10

91,60

7

85,60

7

70

86

91,49

 

T.07  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich- Szkoła Policealna

 

10

10

80,30

7

75,40

7

70

69

53,23

 

T.08 T. 08 Prowadzenie   gospodarstwa agroturystycznego- Szkoła Policealna

5

3

95,00

5

84,00

4

80

48

79,41

 

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy- Szkoła Policealna

2

1

75

2

88,50

2

100

57

27,27

 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej- KKZ

 

6

5

75

6

100

5

83,3

90

92,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2016/17   sesja czerwiec – lipiec   2017

 

Kwalifikacja

Liczba uczniów przystępujących

 

Liczba uczniów, którzy zdali egzamin z części

Zdawalność w %

 

  pisemnej

Średni wynik

 

praktycznej

Średni wyniki

 

 

całości

 

szkoła

 

mazowieckie

 

kraj

 
 

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

 

15

12

71,40

12

82,73

11

75

74,94

81,25

 

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 

12

12

93,25

12

97,50

12

100

63,51

75,42

 

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

9

9

85,89

9

89,89

9

100

68,67

83,51

 

M.12  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

10

10

83,60

10

95,30

10

100

75,16

85,13

 

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

ZSZ

8

7

68,12

7

80,25

6

75

78,55

82,09

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - ZSZ

8

6

59,63

8

97,50

6

75

61,32

70,39

 

T.07  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich- Szkoła Policealna

5

3

  88,33

4

92,50

4

80

59

61,21

 

T. 08 Prowadzenie   gospodarstwa agroturystycznego-

Szkoła Policealna

12

12

78,25

10

88,67

10

83

84,86

83,06

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019 sesja czerwiec- lipiec   2019

 

Kwalifikacja

Liczba uczniów przystępujących

 

 

Liczba uczniów, którzy zdali egzamin z części

Zdawalność w %

 

  pisemnej

Średnie wynik

 

praktycznej

Średni wynik

 

 

całości

 

szkoła

 

mazowieckie

 

kraj

 
 

B.06Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich

kkz

4

3

55,25

4

95,75

3

75

89,50

76,32

 

A.31 Zarzadzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 

19

19

78,93

18

82,68

18

95

72,2

74,54

 

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

7

6

80,17

7

91,57

7

100

78,7

76,41

 

M.12  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

 

9

9

70,56

9

93,78

9

100

85,6

87,20

 

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających- TECHNIKUM+kkz

25

25

69,12

22 ( 2 nie zgłosiło się)

97,86

22

88

79,8

75,66

 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej- KKZ

 

29

29

80

29

96,89

29

100

92,5

91,12

 

M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych – KKZ

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

100

 

 

 

 

75

87,27

 

 

AU.22 Obsługa magazynów

13

13

 

12

 

12

92

63,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019 sesja styczeń - luty  2019

 

Kwalifikacja

Liczba uczniów przystępujących

 

 

Liczba uczniów , którzy zdali egzamin                     z części

Zdawalność w %

 

  pisemnej

Średnie wynik

 

praktycznej

Średni wynik

 

 

całości

 

szkoła

 

mazowieckie

 

kraj

 
 

A.32  Organizacja                       i monitorowanie przepływu zasobów                   i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

15

15

86,33

13

82,40

13

87

80

81,43

 

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

4

4

83,50

4

97

4

100

81

83,15

 

M.42 Organizacja                     i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

15

15

73,29

15

87,47

15

100

71

76,24

 

M.18 Diagnozowanie                i naprawa podzespołów              i zespołów pojazdów samochodowych

10

9

72

10

95

9

90

90

93,28

 

B.18 wykonywanie robót murarskich                      i tynkarskich

6

6

72,17

6

95.83

6

100

89

92,13

 

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy

7

7

74,14

4

97

4

57

94

76,32

 

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej- KKZ

 

29

 

 

27

 

 

74,52

27

 

 

100

27

 

93

 

97

94,75

 

M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych – KKZ

 

6

6

66,83

9

92,78

9

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2019/2020 sesja styczeń- luty   2020

 

 

Kwalifikacja

Liczba uczniów przystępujących

 

 

Liczba uczniów , którzy zdali egzamin                       z części

Zdawalność w %

 

  pisemnej

Średnie wynik

 

praktycznej

Średni wynik

 

 

całości

 

szkoła

 

mazowieckie

 

kraj

 
 

A.32  Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

15

15

80,33

15

87,47

15

100

82,50

82,2

 

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

6

6

82,67

6

97

6

100

62

53,33

 

M.42 Organizacja                i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

9

9

87,22

9

96,56

9

100

100

88,77

 

M.44 Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji maszyn i urządzeń

12

12

70,33

1

7,50

1

8,33

63,4

74,22

 

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających-

1

0

 

1

88

1

100

100

92,39

 

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej- KKZ

 

31

31

84,55

24

 ( 7 nb)

98

24

100

100

92,39

 

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0

 

 

0

 

2

 

 

 

 

 

96

 

 

2

 

 

 

 

100

 

 

13,3

25,31

 

 

A.30 Organizacja                i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

 

1

1

65

0

0

1

100

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2019/2020 sesja czerwiec - lipiec  2020

 

 

Kwalifikacja

Liczba uczniów przystępujących

 

 

Liczba uczniów , którzy zdali egzamin z części

Zdawalność w %

 

  pisemnej

Średnie wynik

 

praktycznej

Średni wynik

 

 

całości

 

szkoła

 

mazowieckie

 

kraj

 
 

MG.18 Diagnozowanie                i naprawa podzespołów              i zespołów pojazdów samochodowych- Technikum

9

8

58,11

9

94,67

8

88,89

63.1

72,14

 

MG.18 Diagnozowanie                i naprawa podzespołów              i zespołów pojazdów samochodowych- Szkoła Branżowa

7

3

54,29

7

93,14

3

42.86

63,1

72,14

 

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno budowlanych Technikum

8

6

58,75

8

99,25

6

75

89,3

89,52

 

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno budowlanych

Szkoła Branżowa

3

1

42,67

3

100

1

33,33

34,8

34,8

 

AU.22 Obsługa magazynów

6

5

61,33

6

84

5

83,33

70

74,96

 

M.44 Organizowanie i nadzorowanie procesu produkcji maszyn i urządzeń

11

-

-

5

72,82

5

45,45

58,2

65,68

 

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej- KKZ

 

25

 

 

 

23

 

 

 

64,80

 

24

 

 

92,36

23

 

 

 

 

92

 

 

90,5

90,12

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )